توضیحات فنی میز جلومبلی و عسلی لادیز

  1) جنس صفحه میز، مغزی MDF با روکش چوب راش، ارائه با رنگ های کالیته چوب

   

  2) پایه ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب
   
   
  3) ارائه به صورت دمونتاژ شده در کارتن

تنوع روکش